„Биотехнолошка лабораторија-програма за искуствено учење за училишта“

Реализација на активности кои се дел од од проектот „Биотехнолошка лабораторија-програма за искуствено учење за училишта“ во рамки на програмата Био-технологија мојот свет, спроведувана во соработка со УНИЦЕФ, УНДП и Центарот за стручно образование и наука, одржани на 05 и 06 јуни 2023.Учениците од Прехранбено-технолошка струка од нашето училиште зедоа активно учество на истите.