ПРЕХРАНБЕН ТЕХНИЧАР

≡НАСТАВНА ПРОГРАМА

Историјат за прехранбената струка

Со решение број 11-2228/3 од 08.06.2011 е извршена верификација на воспитно-образовната дејност  на хемиско – технолошка струка, организирана во училишниот центар за средно образование во Методи Митевски -Брицо.

Слајдер од Сливијада  2016

previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider
.

Зошто е добро да се биде ученик во прехранбената струка

Затоа што има добри услови за изведување на теоретската и практичната настава, наставна програма која може да ја совлада секој ученик, стручен и оспособен наставен кадар, можност за запишување на сите факултети после завршувањето на средното образование, можност за вработување во многу фирми каде се произведува храна.

Затоa не изостануваат и резултатите на учениците од оваа струка. Имено под менторство на професорите по стручни предмети и практична настава секоја година учениците ги презентираат своите изработки на разни манифестации и надпревари: на  патрониот празник на училиштето, Образовното Рандеву, Пијанечки денови, Велигденските празници. Исто така нашите ученици  учествуваат на многу хуманитарни акции со тоа што заработката од продадените производи ја донираат најчесто на децата од дневниот центар.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – ИЗРАБОТКА НА КИФЛИ

previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider
.