Извршена дезинфекција на просториите во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Според дефинираниот план, денес е извршена е целосна дезинфекција на сите простории во СОУ “Методи Митевски – Брицо” – Делчево. Голема благодарност кон надлежните служби за покажаната грижа кон училиштата и нивното макотрпно работење во зачувувањето на здравјето на учениците и вработените

Во меѓувреме, драги ученици, почитувани родители, покажете висока свест и одговорност. Почитувајте ги мерките, со што ќе дадете свој придонес за што побрзо и што полесно излегување од оваа хуманитарна криза.