импресум


Средно општинско училиште „Методи Митевски -Брицо„

бул. М.М.Брицо  – Делчево


Главен и одговорен уредник:  Прачковски Љупчо –   Директор    тел. 072519362    mm_brico@hotmail.com

Техничка подршка: Јовевска Мара – нас. по Информатика          marajovevska@gmail.com

Лектор: Соколова Весна- нас. по Македонски јазик и литература    vesna.sokolovska@hotmail.com

Тим од ученици кои учествуваат во собирањето  и креирањето на
содржините  на веб сајтот под менторство на Јовевска Мара –  нас. по Информатика:

  1. Галабовски Христијан
  2. Стојанов Кирил
  3. Трајановски Кристијан