Импресум


Средно општинско училиште „Методи Митевски -Брицо„

бул. М.М.Брицо  - Делчево


Главен и одговорен уредник:  Прачковски Љупчо -   Директор    тел. 072519362    mm_brico@hotmail.com