ПОМОШЕН ПЕРСОНАЛ

 

Тодоровски Славчо    домаќин-економ и одржувач  на системот за патно греење
Георгиевски Драган    хигиеничар и одржувач  на системот за патно греење
Сумрачки Зоран    хигиеничар и хаусмајстор
Терзиски Драган    хигиеничар и молер
Јанковски Игор    хигиеничар
Васев Драган    хигиеничар