Посета на фабриката “ММС – ПРОГРЕС”

На 22 октомври 2019 година учениците од прва, втора, трета и четврта година од Текстилно кожарската струка беа во работна посета на фабриката “MMC – Прогрес”.

Учениците го посетија погонот на фабриката и се запознаа со процесот на производство и изработка на електронски кројни слики.

Посета на фабриката “ММС – ПРОГРЕС”