Презентација и одбрана на матурската проектна задача

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2020 година) и Насоките за постапување бр. 08-4147 од 25.03.2020 година донесени од Министерството за образование и наука, презентацијата и одбраната на проектна задача за државната матура во јунскиот испитен рок во 2020 година ќе се реализира преку далечинско учење.

Термините за одбрана на матурската проектна задача се на следниов линк:

Распоред за одбрана на проектната задача