Распоред за on-line настава/ далечинско учење/ учење од дома СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките за нејзина примена добиени од Министерстовото за образование и наука, наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за времетраењето на вонредната состојба ќе се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација по следниот распоред

Распоредот можете да го превземете на следниот линк

Распоред за online настава