Регионален натпревар по математика

На 17.02.2018 година во СОУ „Коста Сусинов“ од Радовиш се одржа регионалниот натпревар по математика. Во него зедоа учество учениците од средните училишта од следните градови: Струмица, Штип, Радовиш, Кочани, Делчево, Берово, М.Каменица и Виница. Ученици од нашето училиште ги освоиа  следните награди:

  • 3 награда   Никола Орлов од II година  со менторот Анастасова Валентина и
  • 3 награда Иван Даневски од IV година со менторот Постоловска Весна

Честитки за наградите

Leave a Reply