Резултати од одбрана на матурска проектна задача

Почитувани матуранти

На следниот линк можете да ги видите вашите резултати од презентациите/одбраните на матурските проектни задачи.

Резултати од проектните задачи

Имате право на приговор за објавените резултати  во рок од  2 работни дена од објавување на резултатите на веб страната на училиштето.