Систем за електронско учење на СОУ „Методи Митевски – Брицо “ Делчево

Целта на системот за електронско учење на СОУ „Методи Митевски – Брицо “ Делчево е да се создаде виртуелна средина за учење и да им се овозможи поддршка на учениците и наставниците во споделувањето на наставни материјали и активности. Системот за електронско учење нуди можност сите материјали да им бидат достапни на учениците и наставниците во било кое време.

До системот за електронско учење може да пристапите преку следниот линк

Систем за електронско учење