Стипендии за талентирани средношколци во склоп на Фондот за поддршка на талентирани средношколци “Таленти денес – лидери утре„ за тековната 2022/2023 година

ПОВИКОТ Е ОТВОРЕН ДО 22.03.2022 ГОДИНА

Фондацијата МК2025 го објавува повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани средношколци “Таленти денес – лидери утре„ за тековната 2022/2023 година.

Повеќе информации на следниов линк

https://e-scholarship.macedonia2025.com/?fbclid=IwAR21jMKUFfxu6NGT1BPg7aDeHA_s6_a0S49coD6VLZIODip8RWtdVswHk1Q#/scholarship-details/9