Стипендии за учениците од текстилно -кожарска струка

Продолжува соработката помеѓу СОУ „М.М-БРИЦО“  и приватниот бизнис сектор од Делчево.Оваа учебна година ,учениците од прва година текстилно-кожарска струка од нашето училиште ке добијат стипендии од неколку фирми од нашиот град. Истите овие фирми овозможуваат изведување на настава по предметот  Учење преку работа, феријална пракса и  обезбедија донација на потребни материјали за настава во училиштето.

Со желби за успешна работа  во Новата 2022 година , нашето училиште упатува огромна благодарност до :

ФРОТИРКА -КОМПАНИ АД Делчево

БРЕГАЛ ДООДелчево

– КРЗНО ДООЕЛ -Делчево

„НЕ-ФИ “ ДООЕЛДелчево

-ММЦ ПРОГРЕС ДООЕЛ-Делчево

ДОО ВИТЕКС -Делчево

ТРЕНД-ДИЗАЈН ДООЕЛ -Делчево

-ЛУКА-ТЕКС ДООЕЛ -Делчево

– ТРЕНД КОМ ДООЕЛ -Делчево

– СТЕФИ ВКД ТЕКС ДООЕЛ– Делчево

-ФРОТЕКС-КОМПАНИ ДООЕЛ – Делчево