ПОСТИГНАТИ УСПЕСИ

Англиски јазик – ментор: Желеанка Демирова

Меѓународен натпревар по знаење BEST IN ENGLISH – ментор: Желеанка Демирова
Освоено ПРВО МЕСТО на државно ниво

Тип на натпревар -Освоено место -Име и ученик -Година на образование
меѓународен         57 place country       Андреј Арсовски II година
меѓународен        60 place country        Ева Ивановска I година
меѓународен        62 place country        Павел Петровски
меѓународен        64 place country        Симона Ќурчиска година
меѓународен       66 place country          Елена Ангеловска година
меѓународен       67 place country         Магдалена Георгиевска година
меѓународен       68 place country         Бојан Гоцевски година
меѓународен       73 place country         Анастасија Стојчевска година
меѓународен        special category         Андреј Милчевски година
меѓународен       special category          Матеј Поповски
меѓународен       special category          Сандра Илиевска
меѓународен        1 place country          Кристијан Стојковски IV година
меѓународен        9 place country          Бранислав Лазаров II година
меѓународен        10 place country        Антониј Цонев IV година
меѓународен       4 place country           Петар Златковски IV година
меѓународен       5 place country           Христијан Симоновски IV година
меѓународен      8 place country            Методи Андонов
меѓународен      13 place country         Ели Енѓовска
меѓународен      14 place country         Горјан Малешевски II година
меѓународен     18 place country         Андреј Младеновски
меѓународен     19 place country        Софија Георгиевска
меѓународен     21 place country         Даниел Костадиновски
меѓународен    24 place country         Мелани Јовановска
меѓународен    26 place country         Мартина Раткова
меѓународен    27 place country          Лара Николова
меѓународен    29 place country          Матеа Спасевска
меѓународен    30 place country          Андреј Пановски
меѓународен    31 place country          Андреа Толевска
меѓународен     33 place country         Милош Симоновски
меѓународен     34 place country          Павле Богдановски
меѓународен     36 place country           Ева Илиевска
меѓународен     39 place country          Дариа Спасевска
меѓународен     40 place country         Андреј Младеновски
меѓународен     42 place country         Исидора Сугарева
меѓународен     43 place country         Мартин Ристов
меѓународен    44 place country          Јелена Велкова
меѓународен    45 place country         Сара Јанчевска
меѓународен    47 place country         Марија Георгиевска
меѓународен    49 place country         Горазд Атанасовски
меѓународен     51 place country         Ана Ангеловска
меѓународен     52 place country        Андреј Ѓоргиевски
меѓународен     26 place country        Искра Николова
меѓународен     54 place country        Александар Ангеловски

ГЕОГРАФИЈА -Ментор: Анета Николова

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален

Прво место

Ива Ивановска

2022

Државен

Трето место              Ева Ивановска     2022
Државен Второ место              Ина Мишева 2022
Општински Трето место             Ива Ивановска 2022

Англиски јазик– ментор: Дијана Атанасова

Тип на натпревар

Освоено место

Име на ученик

Година

Регионален Прво место

Стефанија Ќурчиска

2022

Регионален

Второ место

Софија Георгиевска

2022

Регионален

Трета награда         Ана Телетанска

2022Биологија-ментор:Милица Георгиева

Тип на натпревар

Освоено место

Име и ученик

Година

Општински

Регионален

Државен

II – место

III – место

III-награда

Теодора Тодоровска

2022

Општински

II – место

Милена Ордева

2022

Општински

Регионален

III – место

II – место

Дамјан Маневски

2022

Регионален

Општински

I – место

III – место

Ива Ивановска

2022

Државен

III – награда

Андреа Димитровска

2022

Државен III – награда Симона Ќурчиска

2022


Латинскијазик – ментор: Билјана Ивановска

Регионален

Прво место

Ива Ивановска

Дамјан Маневски

2022
Меѓународен златен медал Михаела Новоселска

Ерика Стоименовска

2022
Меѓународен сребрен медал Милена Стојчевска

Давид Поповски

Теодора Лазаревска

2022
Меѓународен Бронзен медал Фросина Јовановска

Јована Мицевска

2022