Ученици од III 1 клас зедоа учество во проектот Children@GAME.EDU.NATO

Во рамки на националниот проект Children@GAME.EDU.NATO, одобрен и подрржан од страна на Северно-атлантската алијанса (НАТО пактот) а по повод одбележување на 70 годишнината од формирањето, учениците од III 1 клас од општествено-хуманистичкото подрачје и тоа Магдалена Ивановска, Тамара Тричковска, Габриела Христовска, Бојана Симовска , Невенка Василевска, Филип Ивановски, Гоце Аџиски  под менторство на професорот по латински јазик Билјана Ивановска учествува со есеи на тема ,, Што е НАТО,,

На 14.06.2019 година на свечен настан беа прогласени победниците на конкурсот од првата фаза на проектот.Ученичката Магдалена Ивановска ја доби наградата за најдобар есеј. Со тоа учениците се стекнаа со право за учество во следната фаза од проектот за месец септември.

На настанот беа прoмовирани книга, видеа и изложба од творбите на учениците. Во книгата место зазема и есејот на ученичката Магдалена Ивановска.

Дисеминација од настанот за меѓународна соработка преку Еразмус+ програмата

Нашето училиште за прв пат како дел од програмата Еразмус+, присуствуваше наТАС настан во Закопане, Полска по период од 08 до 11 мај. Претставник беше Лидија Таушански, професор по германски јазик. Настанот под наслов Дисеминација, експлоатација и одржливост на К2 проектите беше со цел да се пренесе знаењето од стручни лица како веќе сработените проекти да останат применливи и во иднина, на кој начин да ги мотивираме нашите ученици за настава и вметнувањена некои европски образовни програми во нашиот начин на предавање.

На ден 02.07.2019 година во нашето училиште се одржа работилница  на тема  „Техники на учење“  во склоп  на дисеминацијата на посетата на Полска, настан за меѓународна соработка  преку Еразмус+ програмата.  На работилницата беа присутни 40 професори од СОУ „М.М.Брицо“ кои активно учествуваа во сите техники при што акцент беше ставен на 5 техники за мотивирање на учениците  и употреба на смарт телефоните,  односно на ИКТ во наставата, како и поголемо интегрирање на еко стандардите и меѓуетничката интеграција во наставниот процес. На крајот на работилницата учесниците се здобија со благодарници за учество.

Текстот го подготви

Проф. по германски јазик  Лидија Таушански