Драги наши матуранти, драга генерацијо 2016-2020

Еве не на последниот ден на вашето гимназиско образование, часови на кои го обработувате најтешкиот материјал, материјалот за разделба. Ја затварате последната страница. После овој ден, веќе ништо нема да биде исто. Вашето доаѓање на училиште завршува, седењето во училишните Читај повеќе…

Конкурс за избор на првенец на генерацијата

Врз основа на чл. 56 од Закон за средно образование (Сл. Весник на РМ 67/2004) и чл. 130 од Статутот на СОУ „Методи Митевски Брицо “ Делчево, а на име истакнување, пофалување и наградување на учениците во текот на нивното Читај повеќе…

Извршена дезинфекција на просториите во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Во рамките на оперативните мерки на Општина Делчево за дезинфекција на објекти, денес по трет пат e извршена дезинфекција на просториите во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево. Според дефинираниот план, извршена е целосна дезинфекција на сите простории Читај повеќе…

3 мај-Светскиот ден на слободата на медиумите

„Пред вистината и боговите молчат“ 3 мај, Светскиот ден на слободата на медиумите, на сите оние кои се борат за слободата на изразувањето и ги бранат човековите права насекаде низ светот. Слободата на изразувањето и слободата на медиумите се особено Читај повеќе…

Честит патрон празник на училиштето

Почитувани професори, поранешни и сегашни вработени во училиштето, почитувани ученици, нека ни е честит Патрон празникот на нашето училиште. 15 Април, патрон празник на училиштето – празник на младоста, трудот и успехот, празник на генерациите и поединците кои учеле, учат Читај повеќе…

Резултати од одбрана на матурска проектна задача

Почитувани матуранти На следниот линк можете да ги видите вашите резултати од презентациите/одбраните на матурските проектни задачи. Резултати од проектните задачи Имате право на приговор за објавените резултати  во рок од  2 работни дена од објавување на резултатите на веб Читај повеќе…

Уписи

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование, Училишната комисија на СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за запишување на ученици во Читај повеќе…

Презентација и одбрана на матурската проектна задача

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2020 година) и Насоките за постапување бр. 08-4147 од 25.03.2020 година донесени од Министерството за образование Читај повеќе…

Распоред за on-line настава/ далечинско учење/ учење од дома СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките за нејзина примена добиени од Министерстовото за образование и наука, наставата во Читај повеќе…

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2020/2021 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење Читај повеќе…