E-настава

Наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за времетраењето на вонредната состојба ќе се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Средства за електронска комуникација се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација.

Овде можете да ги најдете сите наставни материјали и материјали за учење кои нашите наставници ги направија достапни за реализацијата на наставата за време на вонредната состојба

Наставни материјали