Вистинското место за најдобрите!

Драги наши идни средношколци!

Го направивте вистинскиот избор. Го избравте вистинското место за нови почетоци и нови знаења. Немојте да учите затоа што морате. Учете затоа што знаењето е моќ, знаењето е подарок. Учете затоа што сакате да знаете повеќе. Учете затоа што така станувате подобри личности. Учете затоа што така растете.

Зошто ние?

Затоа што СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево е воспитно образовна институција со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава, безбедна, дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува современа актуелна училишна култура и која овозможува градење на младите луѓе во интелектуално емотивно социјално морално зрели личности достојни за почит во општеството.

СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево, училиште во кое младите луѓе се здобиваат со трајни и употребливи знаења, со креативни и практични вештини овозможувајќи им своите интереси и способности да ги применат во сите области на работата и животот.

Се гледаме во септември!