Времетраење на часови и одмори

Наставата за учениците во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево ќе се изведува во една смена со физичко присуство.

Наставата започнува  во 8:00 часот, а зaвршува во 14:10 часот.

Часот трае 45 минути. Меѓу часовите има мал одмор од 5 минути. Големиот одмор е меѓу 2 и 3 час и трае 30 минути.

ЧАСПОЧЕТОК НА ЧАСОТ КРАЈ НА ЧАСОТ
18:008:45
28:509:35

Голем одмор од 9:35 до 10:05

  3  10:05  10:50
  4  10:55  11:40
  5  11:45  12:30
  6  12:35  13:20
  7  13:25  14:10