Доделени благодарници за соработка со бизнис заедницата од Делчево

Вклучувањето на бизнис заедницата во работата на училиштето е еден од главните елементи за постигнување подобри резултати на учениците, како и за поотворени и подемократски училишта.

Соработката на нашето училиште со бизнис заедницата на општина Делчево и оваа година продолжува и се продлабочува на повеќе полиња и активности. За таа цел училиштето додели благодарници  за успешна сорботка во острварувањето на планираните активности во училиштето на неколку фирми со кои остварува успешна соработка.

Тоа се фирмите:

·         КРЗНО ДООЕЛ,
·         НЕ-ФИ,
·         ПЕКАРА ЛУНА ГИФ,
·         МУЦИ ТРАНС  ДООЕЛ,
·         ШЕКИ ПРОМ,
·         РОМА ТРАНС ДООЕЛ,
·         БРЕГАЛ ДООЕЛ,
·         СТАМЕНКОВ КОМПАНИ,
·         ИЗВОР КОМИТ.

 

 

На пекарата Луна Гиф покрај благодарницата им беа  поклонети престилки сошиени од учениците од кожарско-текстилната струка.

Leave a Reply