Учебна 2021-2022 година

ПОСТИГНАТИ УСПЕСИ НА НАТПРЕВАРИ ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022

Резултати од натпреварите по биологија 2017/2018

биологија-ментор: Милица Георгиева

Тип на натпревар Освоено место Име на ученик Година на образование
општински I награда Милена Начовска I година
општински II награда Сара Станоевска I година
општински II награда Георгина Витанова I година
општински III награда Марта Тасева I година
општински III награда Ангела Стојковска I година
општински III награда Елеонора Трајанова I година
општински пофалница Моника Гоцевска I година
општински учество Лора Велевска I година
општински учество Михаела Мановска II година
општински III награда Мелани Марковска III година
општински III награда Ана Иванова III година
општински III награда Тамара Николовска III година
општински пофалница Александра Петровска III година
општински пофалница Кристина Поповска III година
регионален I награда Елеонора Трајанова I година
регионален II награда Георгина Витанова I година
регионален II награда Милена Начовска I година
регионален II награда Моника Гоцевска I година
регионален II награда Марта Тасева I година
регионален III награда Сара Станоевска I година
регионален III награда Ангела Стојковска I година
регионален учество Михаела Мановска II година
регионален II награда Мелани Марковска III година
регионален II награда Александра Петровска III година
регионален III награда Ана Иванова III година
регионален пофалница Тамара Николовска III година
регионален пофалница Кристина Поповска III година
државен III награда Милена Начовска I година
државен III награда Елеонора Трајанова I година
државен учество Георгина Витанова I година
државен учество Мелани Марковска III година
државен учество Александра Петровска III година

 биологија-ментор: Марина Синадиновска

Тип на натпревар Освоено место Име на ученик Година на образование
општински III награда Верица Ѓеоргиева II година
регионален II награда Марија Николовска IV година
регионален пофалница Катерина Трендафилова IV година
регионален пофалница Верица Ѓеоргиева II година
државен I награда Верица Ѓеоргиева II година
државен пофалница Марија Николовска IV година

Резултати од натпреварите по математика и информатика 2017/2018

Математика – ментор: Весна Постоловска

Тип на натпревар Освоено место Име на ученик Годинана образование
Општинско II награда Иван Даневски IV година
Регионален III награда Иван Даневски IV година
Државно III – награда Иван Даневски IV година
Олимпијада учество Иван Даневски IV година

Математика – ментор: Лилјана Дамјанова

Тип на натпревар Освоено место Име и ученик Година на образование
Општински III – награда Јелена Лазаревска III година
Општински III – награда Јована Зафирова I година

Информатика – ментор: Мара Јовевска

Тип на натпревар Освоено место Име и ученик Година на образование
МАССУМ  Образовно рандеву I – место за
Најдобра веб страна
Галабовски Христијан и
Стојанов Кирил
Iгодина
Дабар учество Група од околу 30 ученика Сите години

Математика – ментор: Роза Стаменковска

Тип на натпревар Освоено место Име на ученик Годинана образование
Општинско II награда Ковачка Анисија I година
Општинско II награда Станоевска Сара I година
Општинско II награда Витанова Георгина I година
Општинско II награда Трајановска Ели I година
Општинско II награда Начевска Милена I година
Општинско II награда Трајановска Елеонора I година
Општинско II награда Дончевска Марија I година
Општинско II награда Мулачка Фросина I година
Општинско III награда Трајановска Бојана I година
Општинско II награда Николовска Тамара III година
Општинско II награда Иванова Ана III година
Општинско II награда Ташевска Ана III година
Општинско II награда Витановска Јована III година
Регионално учество Сите 13 горе напишани ученици

Математика – ментор: Валентина Анастасова

Тип на натпревар Освоено место Име на ученик Годинана образование
Општинско II награда Васева Ангела II година
Општинско II награда Орлов Никола II година
Општинско II награда Таковска Даниела IIгодина
Регионален III награда Орлов Никола II година
Регионален учество Васева Ангела II година
Регионален учество Таковска Даниела II година
Државно учество Орлов Никола IV година
Меѓународен (Благоевград) II место Иван Даневски и
Стефан Димитровски
IV година
III година