Извршена дезинфекција на просториите во СОУ “Методи Митевски – Брицо” – Делчево

Во рамките на оперативните мерки на Општина Делчево за дезинфекција на објекти, денеска оваа активност е реализирана во СОУ “Методи Митевски – Брицо” – Делчево. Според дефинираниот план, извршена е целосна дезинфекција на сите простории во училиштето. Голема благодарност кон надлежните служби за покажаната грижа кон училиштата и нивното макотрпно работење во зачувувањето на здравјето на учениците.

Во меѓувреме, драги ученици, почитувани родители, покажете висока свест и одговорност. Останете дома, со што ќе дадете свој придонес за што побрзо и што полесно излегување од оваа хуманитарна криза.

Ви посакуваме добро здравје.