Импресум


Средно општинско училиште „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

бул. „Методи Митевски – Брицо “ бр. 35 Делчево


Главен и одговорен уредник:  Прачковски Љупчо -   Директор    тел. 072519362    mm_brico@hotmail.com