ИНФОРМАТИКА

Наставник:  Јовевска Мара      marajovevska@gmail.com

Корисни линкови

е-учебник по информатика

http://mendo.mk   –  за темата Програмирање во Ц++

https://sites.google.com/site/informatikaiprogramiranje/home   –  за сите теми од информатика и програмирање

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/    – се за Ц++

Презентации

Елементи на програмскиот јазик Ц++

Основни типови податоци во Ц++

Читање и печатење во Ц++

Наредна if

Наредба switch

Материјали

Компјутерски вируси, црви и тројански коњи