КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ наменет за учениците од I,II и III година од Текстилно-кожарската струка/ Текстил, кожа и слични производи. ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ Клучна акција 1: Мобилност на поединци за целите на учење за учебната 2023/2024 👉Наслов на проектот ,,Екомода – иновативни техники за производство на облека од еколошки и рециклирани текстилни материјали”

Во прилог е линк од документот.

https://docs.google.com/document/d/1pypLWRQpQhXesv9YnBW2xlmNo1faPSf2/edit?usp=drive_link&ouid=116032753102081162763&rtpof=true&sd=true