Обука за наставници на тема „Настава и учење во 21 век“

На 01.12.2018 година во СОУ„М.М.Брицо“-  Делчево се одржа обука за наставници  на тама „Настава и учење на 21 век, создавање на иновативни училишта: подготвување на учениците за 21-от век“. На обуката зедоа учество наставниците од 4 средни училишта од источниот регион: Берово, Виница, Македонска Каменица и Делчево.  Обуката се реализира по иницијатива на БРО, а во реализација на Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење.

Целите на обуката се:
– Развивање на иновативниот потенцијал и претприемачкиот дух кај учениците преку обука на наставниот кадар,
– Зајакнување на кариерното советување на учениците како одговорност на секој поединечен наставник,
– Вклучување на компетенциите за доживотно учење во секојдневниот образовен процес на сите нивоа и во секоја област.

9 Replies to “Обука за наставници на тема „Настава и учење во 21 век“”

  1. actually turn viagra for sale on craigslist clearly possession viagra for sale on craigslist anyway opinion non-prescription viagra usa pharmacy left surgery [url=http://viacheapusa.com/#]cheap viagra usa[/url] therefore grass viagra usa pharmacies online together stroke

Leave a Reply