ПОДГОТОВКИ ЗА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

Деновиве училиштето се подготвува за чествување на 57 патронен празник. Учениците заедно со нивните ментори ја подготвуваат богатата програма со која ќе се одбележи патрониот празник.

    

Училишниот хор и други музички групи под менторство на проф.Слободан Илиoски ги подготвуваат музичките точки што ќе бидат изведени на свечената академија во спомен домот АСНОМ.

    

Учениците од текстилната струка под менторство на професорите од стручниот актив за текстилство забрзано ја финишираат модната ревија на која ќе биде презентирано изработки и креации од учениците од текстилната струка.

      

Учениците од прехранбената струка  под менторство на проф.Јадранка Атанасовска ги подготвуваат своите специјалитети кои ќе бидат изложени на коктелот во училиштето.

    

Спортските екипи тренираат за престојните спортски натпревари.

Исто така се подготвува рецитал и мала драмска престава под менторство на проф. Весна Соколова кои ќе бидат изведени на свечената академија.