ПОСЕТА НА ТД “РУДИНЕ“ –ДЕЛЧЕВО

Учениците од прва,втора, трета и четврта година од Хемиско- технолошката струка при СОУ ,,М.М. БРИЦО“ од Делчево , заедно со професорите по стручните предмети реализираа посета на команијата ,,Рудине“ од нашиот град , на ден 11.02.2020 година со организиран превоз од страна на училиштето.

Во  оваа компанија учениците го посетија погонот за преработка на овошје и зеленчук  и млекарата.

Благодарение на љубезното и стручно водење низ производствените погони на технолозите вработени во оваа компанија учениците се запознаа со  постапката за замрзнување на овошје и зеленчук, преработка на млекото и добивање на млечни производи (кашкавал и бело сирење), со современите машини и апарати кои се користат за таа цел, како и со системот за организација на работа.

Посетата беше интересна и инспиративна за учениците.