Распоред за on-line настава/ далечинско учење/ учење од дома СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево

Наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево ќе се организира преку учење на далечина со примена на средства за електронска комуникација по следниот распоред, кој можеби ќе претрпи некои промени во зависност од ситуацијата.

Распоредот можете да го превземете на следниот линк

Распоред за учење на далечина