Распоред

Наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево ќе се организира преку учење на далечина со примена на средства за електронска комуникација по распоред кој може да го најдете на следниот линк