Реализација на наставата по спорт и спортски активности

Наставата за учениците по спорт и спортски активности во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево ќе се изведува по следниот распоред