Регионален натпревар по математика

На ден 12.03.2022 год во Струмица се одржа регионален натпревар по математика,на кој под менторство на проф.Лилјана Дамјанова и проф.Соња Трајковска ,учество зедоа учениците

-Ана Телетанска -III година, којашто доби пофалница и продолжува на државен натпревар , а ученичките

-Симона Ќурчиска -II година и

-Андреа Толевска- II година ,се стекнаа со пофалница за учество

Честитки до менторите и учениците и успех на државно ниво.