СВЕТСКА НЕДЕЛА НА ВСЕЛЕНАТА

Секоја година,во рамките на меѓународниот проект World space week, од 04.10 до 10.10 се одбележува Недела на вселената.

Целта на овој проект е да се развие креативноста и критичкото размислување кај учениците преку едукативни и интересни содржини.

Темата за оваа година беше „58 години од полетувањето на првата жена во вселената“,со којашто се става акцент на огромното влијание на жените во вселенскиот сектор.

По тој повод, учениците од II-2 клас при СОУ „Методи Митевски -Брицо “-Делчево , под менторство на проф.Роберт Цветковски, проф.Јасминка Величковска и координаторот на проектот-проф.Билјана Ивановска, направија истражување на дадената тема и изработија презентација која беше презентирана пред нивните соученици, а на класовите од прва и трета година им беше поделена брошура со кратки информации на оваа тема.

Учениците, кои беа вклучени во сите активности од проектот, се стекнаа со благодарница за учество.