Се реализира програмата „Младински локални иницијативи“ во Делчево

Група од 10 ученици од СОУ „М.М.Брицо“ ја следат програмата за локален активизам „Младински локални иницијативи“ реализирана од здружението „Младите можат“. Целта на проектот е да ги мотивира младите да учествуваат во остварувањето позитивни промени заедно со локалната власт, промоција на младинскиот активизам како и стекнување на вештини за личен и професионален развој.

Програмата се состои од  2 фази:
• Градење на капацитети на учесниците (целодневни обуки на 01-ви и 02-ри март )
• Имплементација на локални иницијативи (март-мај 2018 година)

Преку учество во овој проект, учениците имаат шанса да развијат вештини, стекнат ново искуство, запознаат претставници од локалната власт, да влијаете на начините на носење одлуки и да бидете идната генерација на млади агенти коишто ќе го направат светот подобро место за живеење.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

Leave a Reply