Списоци на класови за I (прва) година

Почитувани ученици и родители,

На следниот линк може да ги видите распределбите на учениците од прва година по класови и класни раководители

Распределба на учениците од прва година по класови и класни раководители