Твоето незнаење чини живот

Денес, 16.12.2019 год. под мотото „Твоето незнаење чини живот“, Црвен крст на Република Македонија-Општинска организација Делчево го одржа првото информативно предавање по прва помош за средношколците од 16 и 17 годишна возраст како идни потенцијални возачи. На денешното предавање присуствуваа учениците од четврта година од СОУ „М.М.Брицо“ Делчево.Целта на овие предавања е информирање на идните возачи за курсната настава по прва помош за кандидати за возачи што ја спроведува Црвениот крст, односно ООЦК, како овластена организација од Министерство за здравство, каде идните млади возачи ќе добијат квалитетно теоретско знаење и ќе се стекнат со практични вештини во делот на првата помош.