Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење односно учење од дома

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките за нејзина примена добиени од Министерстовото за образование и наука, наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за времетраењето на вонредната состојба ќе се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.

Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење односно учење од дома бр. 12-4217/1 од 30.03.2020 година, може да го видите на следниот линк

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/3159-upatstvo-za-nastavnicite-za-nachinot-na-ocenuvanje-na-uchenicite-vo-periodot-na-realizacija-na-nastava-preku-dalechinsko-uchenje-odnosno-uchenje-od-doma

Или да го преземете од следниот линк

Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење односно учење од дома