BEST IN ENGLISH 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД МЕЃУНАРОДНИОТ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК BEST IN ENGLISH 2019

По доставувањето на официјалните резултати од меѓународниот натпревар по англиски јазик од страна на организаторот BEST IN ENGLISH CH и под патронажа на Министерство за Образование на Република Чешка, со задоволство го објавуваме исходот од нашето учество како училиште на истиот на 29 Ноември 2019 година.

Вкупниот број на учесници на натпреварот е 16 462 ученици , 624 училишта од 25 држави ширум светот. Нашето училиште учествуваше со 20 ученици од втора до четврта година и пласираше на меѓународно ниво со 11,5% и 11,7% точност од нашиот најдобар резултат кои го имаа двајца ученици. Веднаш по нив се забележува процентуално од 21,5% до 28,1% кај пет ученици и еден ученик со 45,1% точност.

На државно ниво, нашето училиште го овои првото место на овој натпревар. Поединечно, од вкупно 75 учесници, нашите ученици ги освоија првите места.

Сите ученици се наградени со 20 проценти попуст од Flexibus при патување низ Чешка и Словачка, 200 евра ваучер European Summer School courses 2020 во Прага и попуст за регистрација во платформата за интелектуални предизвици  Owlypia.

Дел од извадокот од оригиналниот документ:

Честитки до сите учесници на натпреварот за покажаното знаење и јазични вештини како и за резултатите.

Организатор и одговорно лице: проф. Желеанка Демирова