Честит патрон празник на училиштето

Почитувани професори, поранешни и сегашни вработени во училиштето, почитувани ученици, нека ни е честит Патрон празникот на нашето училиште. 15 Април, патрон празник на училиштето – празник на младоста, трудот и успехот, празник на генерациите и поединците кои учеле, учат Читај повеќе…

Резултати од одбрана на матурска проектна задача

Почитувани матуранти На следниот линк можете да ги видите вашите резултати од презентациите/одбраните на матурските проектни задачи. Резултати од проектните задачи Имате право на приговор за објавените резултати  во рок од  2 работни дена од објавување на резултатите на веб Читај повеќе…

Уписи

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование, Училишната комисија на СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за запишување на ученици во Читај повеќе…

Презентација и одбрана на матурската проектна задача

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2020 година) и Насоките за постапување бр. 08-4147 од 25.03.2020 година донесени од Министерството за образование Читај повеќе…

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната 2020/2021 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење Читај повеќе…

Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење односно учење од дома

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките за нејзина примена добиени од Министерстовото за образование и наука, наставата во Читај повеќе…

E-настава

Наставата во СОУ „Методи Митевски – Брицо “ – Делчево за времетраењето на вонредната состојба ќе се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Средства за електронска комуникација се средства кои обезбедуваат Читај повеќе…

Насоки за постапување во врска со реализацијата на наставата за време на вонредната состојба

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба донесена од страна на Владата на Република Северна Македонија и насоките за нејзина примена добиени од Министерстовото за образование и наука, ги објавуваме Читај повеќе…

Извршена дезинфекција на просториите во СОУ “Методи Митевски – Брицо” – Делчево

Во рамките на оперативните мерки на Општина Делчево за дезинфекција на објекти, денеска оваа активност е реализирана во СОУ “Методи Митевски – Брицо” – Делчево. Според дефинираниот план, извршена е целосна дезинфекција на сите простории во училиштето. Голема благодарност кон Читај повеќе…

XXII Зимска школа по астрономија

На Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје на 6 и 7 март 2020 година, во организација на Македонското астрономско друштво (МАД) се одржа XXII Зимска школа по астрономија. Предавањата на школата по астрономија беа од популарен карактер, со Читај повеќе…